Deze week een gedicht van Hanneke Aerts, genaamd: Bestemming.

Bestemming

 

In het geritsel van het blad en het ruisen van de wind.

In het razen van de waterval en het gebulder van de branding.

Alleen daar waar onze gedachten de stilte vinden,

waar de almacht ons getob en getwijfel overstemt,

daar vinden wij het.

Een stem, hoorbaar stil.

Die ons vertelt wat echt is.

Die ons de essentie laat zien.

En de reden van ons bestaan.

De schepping spreekt duidelijk, zonder omwegen.

Over grootsheid, over liefde en over bestemming.

Over schoonheid, puurheid en zin.

Dit liefdesgeschenk aan ons.

Wij uit Hem en alles door Hem en tot Hem.

Hij is Ik ben.

Ik ben in Hem.

Geliefd.

Bestemd.

Welkom

Iedere zondag 10.00 uur

Adres samenkomst

Stationslaan 121, Harderwijk

Giften

NL77 RABO 0133 5150 95

Volg sefanja op

Facebook

Concept en ontwerp: Inzpire Design & Communicatie
Webdevelopment: Haagen Internet