De vrijdagmiddagblogger - deel 6 Door: Leendert van de Ruit

David en Goliath

Tijdens mijn Muskathlon in Tanzania hoorden we het bekende verhaal van David en Goliath. Op een manier die voor mij echt levensveranderend was. Ik wil jullie meenemen in dit verhaal, omdat ik geloof dat het een les is voor veel van ons.

David en Goliath. Één van de bekendste verhalen uit de Bijbel. Maar er valt zoveel meer te leren van dit verhaal dan je denkt.

We vinden het verhaal in 1 Samuel 17.
David wordt door zijn vader Isaï naar zijn broers gestuurd en komt aan op het moment dat de legers van de Filistijnen en die van Israël tegenover elkaar staan en op het punt staan om te gaan vechten. Toen Goliath naar voren stapte, renden de Israelieten weg. Goliath begon weer aan zijn dagelijkse routine van schelden en uitdagen.

Toen David dit zag en hoorde, begreep hij niet dat het Israëlische leger Goliath toeliet hen en hun God zo uit te laten schelden:

Toen vroeg David aan de mannen die bij hem stonden: "Wat voor beloning krijgt de man die die Filistijn daar verslaat en de eer van Israël redt? Hoe durft die ongelovige Filistijn het leger van de levende God uit te dagen?"

David zit vol geloof. Hij wil in actie komen. Eigenlijk begint zijn strijd hier al.

Dit geldt ook voor ons zelf. Als je in actie wilt komen, als je God wilt volgen, zul je strijd ervaren. Soms via de mensen die het dichtst bij je staan. Dit was ook bij David het geval:

Toen Davids broer Eliab hem met de soldaten hoorde praten, viel hij woedend uit: ‘Wat doe je hier eigenlijk? Hoor jij niet in de woestijn op je schapen te passen? Echt iets voor jou, om met je brutale neus vooraan te willen staan als er gevochten gaat worden.’ ’Wat doe ik nu weer verkeerd?’ antwoordde David. ‘Ik vraag het toch alleen maar!’ Hij draaide zijn broer de rug toe en legde zijn vraag nog aan anderen voor.

Als je een verlangen hebt om in actie te komen, moet je uit de linies stappen en weerstand bieden. David beseft dat dit gevecht, met zijn broer, niet zijn gevecht is. Hij doet hier iets cruciaals: Hij keert hem de rug toe.
Vecht je het juiste gevecht? Wordt je aangevallen in je huwelijk? Vecht je dan in je huwelijk of vecht je voor je huwelijk en keer je het kwaad de rug toe?
Wij zijn geroepen om reuzen te verslaan en niet om kleine, onbelangrijke gevechten aan te gaan. Keer deze de rug toe!

Voor mij persoonlijk was dit echt een kantelpunt en heb ik aan de voet van Mount Meru in Tanzania af mogen rekenen met mijn Eliab: Het stemmetje in mijn hoofd dat altijd maar zegt dat ik er niet goed genoeg voor ben. Dat anderen het toch wel beter doen. Dat ik er maar beter niet aan kan beginnen.

Bedenk eens voor jezelf: Wie of wat zijn de Eliabs in mijn leven? Wie of wat houdt mij tegen om Gods doel met mijn leven te bereiken? Kun je deze de rug toe keren?

 

Koning Saul
Ook koning Saul deed er nog een schepje boven op. Hij hoorde van David zijn vragen en riep hem bij zich. Meteen werpt David zich op om het gevecht aan te gaan. Het eerste wat Saul zegt is: Dit kan jij niet (vers 33).
Als je uitstapt wordt je aangevallen op je kunnen. Dit kan je niet, laat een ander het maar doen, je bent ongeschikt.. noem het maar op.
Op dat moment geeft David zijn getuigenis aan koning Saul.

‘Leeuwen en beren heb ik verslagen en die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan, omdat hij de gelederen van de levende God heeft beschimpt! De Heer, die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn.’

Eigenlijk zegt David hier: ‘Wie is die reus, die 3 meter Filistijn, ten opzichte van mijn God? De God die alles gemaakt heeft?’
Je wordt voorbereid op momenten dat niemand je ziet. Op die plekken, op die momenten wordt je gevormd voor als iedereen toekijkt. Hoe doe jij het op de momenten dat er weinig aan de hand lijkt? Besteedt je tijd aan God? Ben je trouw? Zorg je voor je gezin? Voor de kwetsbaren om je heen? En ben je er klaar voor als het er op aan komt?

Twee mooie lessen, die mij met een andere blik naar dit verhaal leerden kijken. Ik hoop dat je er door geïnspireerd raakt. Om eventuele Eliabs de rug toe te keren en om God prioriteit te geven. Ook als het lijkt alsof niemand je ziet. God is je juist nu misschien wel aan het voorbereiden voor iets groots. Wees er klaar voor.

Welkom

Iedere zondag 10.00 uur

Adres samenkomst

Stationslaan 121, Harderwijk

Giften

NL77 RABO 0133 5150 95

Volg sefanja op

Facebook

Concept en ontwerp: Inzpire Design & Communicatie
Webdevelopment: Haagen Internet