De blog van deze week is van Leendert van de Ruit

Familie

 

Familie. Je kunt er boeken over schrijven. Sommigen gaan voor hun familie door het vuur, anderen houden er moeizame relatie op na. Het ene gezin is erg close en deelt alles, het andere gezin ziet elkaar misschien op verjaardagen. Sommigen hebben veel familie, andere weinig of zelfs niet.

 

Ook Jezus groeide op in een gezin. Zijn aardse vader en moeder Jozef en Maria. En in de bijbel lezen we dat Jezus ook broers en zussen had.


 „Is dit niet de zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria, en zijn broers Jakobus en Jozef en Simon en Judas? En zijn zijn zusters niet allen bij ons?”
Mattheus 13:55

 

Er is over zijn gezin best wat te vinden in de bijbel. Hij groeide op in een eenvoudig gezin, met Jozef en Maria als aardse vader en moeder. Zijn broers komen in eerste instantie niet echt in het stuk voor. Er wordt een keer genoemd dat ze zeggen dat Jezus zijn verstand moet zijn verloren (Markus 3:21). Eerlijk is eerlijk, Jezus was natuurlijk ook niet de doorsnee broer.

Als Jezus aan het kruis hangt vertrouwt Hij Zijn moeder toe aan apostel Johannes. Mogelijk geloofden Zijn eigen broers Hem dus niet eens, want waar waren ze op dat moment?
Later, als Jezus is opgestaan en zich laat zien aan Zijn discipelen, lezen we dat zij daar wel bij zijn. Zou het sterven en opstaan hen dan tóch over de streep hebben getrokken?

In Matteus 12 spreekt Jezus zich uit over wie Zijn broers zijn, wie zijn familie is.

 

'Terwijl Jezus nog in gesprek was, kwamen zijn moeder en zijn broers er aan. Zij wilden Hem spreken. Maar het huis was zo vol dat zij er niet meer bij konden. Ze moesten buiten blijven wachten. Toen iemand Hem vertelde dat zij er waren, vroeg Hij: ‘Wie is mijn moeder? En wie zijn mijn broers?’ Hij wees naar zijn leerlingen en zei: ‘Kijk, dat zijn mijn moeder en mijn broers. Ieder die doet wat mijn hemelse Vader wil, is mijn broer, mijn zuster en mijn moeder.’’
‭‭Mattheüs‬ ‭12:46-50‬ ‭HTB‬‬

 

Dat zal best een pijnlijk moment zijn geweest voor Zijn moeder en Zijn broers, die vaak al weinig snapten van wat Jezus zei en deed (denk aan het voorbeeld uit Markus).

 

Hoe pijnlijk het voor hen was, voor veel van de aanwezigen moet dit bevrijdend zijn geweest om te horen. Zoveel mensen in die tijd kregen te horen dat ze er niet bij hoorden, omdat ze niet voldeden aan alle regeltjes die de schriftgeleerden streng handhaafden.

Maar Jezus zegt hier: Mijn familie bestaat uit hen die God gehoorzamen.

Bij Hem horen is niet afhankelijk aan aardse standaarden van familie zijn. Bij Hem horen gaat erom of je Hem gehoorzaam bent.
Ongeacht huidskleur, politieke voorkeur, macht, geld of elk ander gebied waar wij mensen graag onderscheid in willen maken.

Een boodschap van zo'n 2000 jaar geleden, maar vandaag de dag nog zo ontzettend actueel.

 

Ook binnen onze kerk mogen we de ander dus zien als familie. Als broers en als zussen. Laten we de ander, ondanks de verschillen die er soms kunnen zijn, ook vooral zo zien.

Laten we op die manier ook met elkaar omgaan. Voor elkaar klaarstaan en samen oplopen in onze wandel met God. En op die manier Zijn liefde laten zien hier op aarde. Want deze aarde heeft dat ontzettend hard nodig.

Welkom

Iedere zondag 10.00 uur

Adres samenkomst

Stationslaan 121, Harderwijk

Giften

NL77 RABO 0133 5150 95

Volg sefanja op

Facebook

Concept en ontwerp: Inzpire Design & Communicatie
Webdevelopment: Haagen Internet