De vrijdagmiddagblogger van deze keer is gastblogger Willem Balke

Hobbels

 

Het leven loopt soms anders dan we voor ogen hadden. De route naar een perfect leven vertoont ineens obstakels en omleidingen. Reden om koers te wijzigen en om de navigatie uit te zetten.


Juist in deze momenten vraagt God ons om Zíjn navigatie aan te zetten. Om te luisteren en te vertrouwen dat er een omweg is. Eentje die misschien langer duurt of pijnlijker is dan de route die je voor ogen had, maar eentje die naar Zijn doel leidt.

Ik dacht in mijn persoonlijke leven dat mijn passie voor Jezus genoeg was en dat niet mijn wandel met Hem zou kunnen scheiden. Er kwam zoveel op mij af dat ik dreigde te verdrinken in het drijfzand. Zoveel zorgen en verdriet dat het niet meer te hanteren was. Mijn hulpgeroep verdween in het lawaai van de wereld om mij heen en niets of niemand kwam mijn schreeuw te hulp.
Tot het moment dat ik in mijn wanhoop de navigatie aanzette en het mij duidelijk werd dat er vrede was en zegen. God sprak en vreemde mensen uit mijn omgeving gaven mij hulp. Mijn zicht op redding werd weer helder.


Vanaf het moment dat ik met God ging wandelen is mijn lijftekst Jesaja 41:10.
Wees niet bang, want ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.


Ik heb het zelf ervaren door alle zegeningen die wij mogen ontvangen op te schrijven en op momenten als deze door te bladeren.

Soms is je hoofd omhoog houden niet voldoende en moet je net als Mozes op de berg je armen laten ondersteunen, zoals zijn broer Aaron en Hur dat deden in de strijd van Amalek.
Zo zijn ook je broeders en zusters ongelooflijk belangrijk. Zij kunnen, soms ongemerkt, het pad effenen en ontdoen van obstakels. Soms is alleen een kleine groet al van grote waarde.
Zo heb ik kaartjes gekregen van mensen die ik niet eens kende en dat heeft ons ontzettend bemoedigd.
Laten we omzien naar elkaar.

Welkom

Iedere zondag 10.00 uur

Adres samenkomst

Stationslaan 121, Harderwijk

Giften

NL77 RABO 0133 5150 95

Volg sefanja op

Facebook

Concept en ontwerp: Inzpire Design & Communicatie
Webdevelopment: Haagen Internet