Vanuit de overheid zijn maatregelen aangekondigd in verband met de verspreiding van het coronavirus (COVID-19). Op deze pagina kun je lezen wat dit betekent voor Sefanja.

Het oudsten- en leidersteam heeft besloten om in elk geval met ingang van zaterdag 14 maart t/m 1 juni 2020 naast de zondagsdiensten ALLE andere groepsactiviteiten van Sefanja te annuleren. Dit geldt o.a. voor huisgroepen, alternatieve zondagse bijeenkomsten, seniorenochtenden, Young Connected en activiteiten als Mighty Men.

 

We willen hierin als kerk allereerst wijs zijn en onze verantwoordelijkheid nemen. Daarom volgen we de richtlijn van minimaal sociaal contact, ook voor kleine groepsbijeenkomsten. Uitgangspunt hierbij is dat we ons maximaal in willen zetten om te helpen voorkomen, dat in Harderwijk het ziekenhuis overstroomd met patienten die vervolgens niet geholpen kunnen worden. 
 

We willen een ieder aansporen om wijs te handelen de komende weken, te bidden voor Gods wonderen in de bestrijding van dit virus en daar waar mogelijk om te zien naar mensen (binnen en buiten de kerk), die onze hulp kunnen gebruiken.

 

Vergeet niet je ogen op God gericht te houden;

Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet Psalm 16:8

 

De vrede van onze Vader wensend, 
Oudsten- en Leidersteam

Welkom

Iedere zondag 10.00 uur

Adres samenkomst

Stationslaan 121, Harderwijk

Giften

NL77 RABO 0133 5150 95

Volg sefanja op

Facebook

Concept en ontwerp: Inzpire Design & Communicatie
Webdevelopment: Haagen Internet