Vanuit de overheid zijn maatregelen aangekondigd in verband met de verspreiding van het coronavirus (COVID-19). Op deze pagina kun je lezen wat dit betekent voor Sefanja.

SEFANJA GEBOUW WEER OPEN ONDER RESCTRICTIES

 

Vanaf deze maand zal het Sefanja gebouw weer open zijn. Voor de maand juni is er voor het ontmoeten in groepen een protocol opgesteld met richtlijnen. Dit protocol kan als volgt worden samengevat:

• We houden 1,5 afstand van elkaar.
• We ontmoeten met maximaal 30 personen.
• Er wordt (vooralsnog) niet gezongen.
• Bijeenkomsten buiten het gebouw (bv. huisgroepen) zijn mogelijk onder bovengenoemde voorwaarden.


Mocht je het gebouw willen gebruiken, dan vragen we je dit af te stemmen met ‘Sefanja office’ door het invullen van dit formulier. Vanuit voorzichtigheid is er besloten dat de kwetsbare groepen (denk aan de senioren) elkaar nog niet kunnen ontmoeten.

Welkom

Iedere zondag 10.00 uur

Adres samenkomst

Stationslaan 121, Harderwijk

Giften

NL77 RABO 0133 5150 95

Volg sefanja op

Facebook

Concept en ontwerp: Inzpire Design & Communicatie
Webdevelopment: Haagen Internet