Vanuit de overheid zijn maatregelen aangekondigd in verband met de verspreiding van het coronavirus (COVID-19). Op deze pagina kun je lezen wat dit betekent voor Sefanja.

Coronamaatregelen

 

Op dit moment is ons gebouw open. Voor het ontmoeten in groepen is een protocol opgesteld met richtlijnen. Dit protocol kan als volgt worden samengevat:

 

• We houden 1,5 afstand van elkaar.

• We ontmoeten met maximaal 30 personen.

• Ondervind je (de bekende) gezondheidsklachten, dan blijf je thuis.

• Er wordt (vooralsnog) niet gezongen.
• Bij binnenkomst en wanneer je je door het gebouw beweegt vragen we je een mondkapje te dragen.

 


Mocht je het gebouw willen gebruiken, dan vragen we je dit af te stemmen met Sefanja office, via info@sefanja.nl. Vanuit voorzichtigheid is er besloten dat de kwetsbare groepen (denk aan de senioren) elkaar nog niet kunnen ontmoeten.

Welkom

Iedere zondag 10.00 uur

Adres samenkomst

Stationslaan 121, Harderwijk

Giften

NL77 RABO 0133 5150 95

Volg sefanja op

Facebook

Concept en ontwerp: Inzpire Design & Communicatie
Webdevelopment: Haagen Internet