Een uitgebreide studie waarin samen het Bijbelboek Efeziërs wordt (her)ontdekt!

5, 12 en 19 februari

Haal meer uit de Bijbel - Efeziërs

 

Het boek Efeziërs zegt ons veel over wie we zijn en waartoe we geroepen zijn. Wil je meer weten over de roeping in je leven? Over leven en samenwerken in eenheid? Kom dan naar deze studieavonden om samen het Bijbelboek Efeziërs te (her)lezen en te onderzoeken.

Door wie: team van Jeugd Met Een Opdracht Heidebeek

Voor wie: iedereen Tijd: 20.00 - 21.45 uur (inloop 19.45 uur)

Kosten: geen

 

Graag even aanmelden

Welkom

Iedere zondag 10.00 uur

Adres samenkomst

Stationslaan 121, Harderwijk

Giften

NL77 RABO 0133 5150 95

Volg sefanja op

Facebook

Concept en ontwerp: Inzpire Design & Communicatie
Webdevelopment: Haagen Internet