Als Christengemeente Sefanja vinden wij kinderen ontzettend belangrijk. Vanaf de allerkleinsten tot de stoere jeugd willen wij hen de aandacht en liefde geven die zij verdienen en hen helpen God te leren kennen.

... en uw naaste als uzelf

Het is geweldig als kinderen voor God kiezen. Dan hebben ze een leven lang om met Hem te leven en naar Hem toe te groeien. Als volwassenen willen wij dit heel serieus nemen. Wij verlangen ernaar om de kinderen te zien zoals God ze ziet, te luisteren naar wat God door hen heen doet en ze op deze wijze te leren, door ons leven met God: ‘God lief te hebben boven alles en hun naasten als hun zelf’.

Doel kinderkerk

Het doel van de kinderkerk is:
"Dat kinderen God leren kennen en Zijn liefde mogen ervaren, zodat elke generatie haar vertrouwen op God zal stellen en zij Gods werk nooit zullen vergeten."

We willen ze leren wat het leven in Zijn koninkrijk inhoudt, dat zij Zijn regels zullen naleven, dat ze op zullen groeien tot sterke mensen (evenwichtig en trouw) met ontzag voor God en dat zij een levend getuigenis mogen zijn van wie God is (Psalm 78:1-8)

Locatie en planning

De kinderdiensten voor groep 1 t/m 8 vinden plaats in de school achter de kerk, Mijnschool.

  • Elke eerste zondag van de maand starten we daar gelijk om 10.00 uur.
  • Op de 2e en 3e zondag van de maand starten de kinderen in de dienst in Sefanja en mogen ze als het stoplicht op groen gaat naar de kinderkerk.
  • Elke 4e zondag zijn de kinderen in de dienst.

Op de voordeur van Sefanja hangt een deurrooster, waarop precies staat wie, wat en waar. Daar kun je altijd nog even kijken waar je kinderen naartoe mogen.

 

Welkom

Iedere zondag 10.00 uur

Adres samenkomst

Stationslaan 121, Harderwijk

Giften

NL77 RABO 0133 5150 95

Volg sefanja op

Facebook

Concept en ontwerp: Inzpire Design & Communicatie
Webdevelopment: Haagen Internet